• Bel voor informatie of een
  • afspraak: 06 24 72 76 16

Bouwbesluittoetsing:

Als je een bouwvergunning oftewel een omgevingsvergunning wilt aanvragen voor een te bouwen woning of verbouwing moet het voldoen aan het bouwbesluit. Het bouwbesluit zijn de wettelijke regels te bouwen gebouwen en verbouwingen aan moeten voldoen. Wij leveren een professionele bouwbesluit toetsing voor jouw project. De volgende berekeningen kunnen wij hierin opnemen:

Oppervlakten- en Inhoudsbepaling

Hiermee bepalen we de gebruiksoppervlakte en inhoud van het gebouw. Tevens worden de verblijfsgebieden en verblijfsruimtes bepaald.

Daglichtberekening

Het bouwbesluit stelt eisen aan de hoeveelheid dag licht die toetreed in het gebouw. We berekenen dit door te kijken hoe groot de daglichttoetreding van openingen (ramen) van de verblijfsgebieden en verblijfsruimtes zijn.

Ventilatieberekening

De berekening van de vereiste luchtverversing in het gebouw. Hierbij wordt er gecontroleerd of er genoeg ventilatieroosters aanwezig zijn en of het gekozen ventilatiesysteem voldoet.

Isolatieberekening

Een berekening van de Isolatiewaarden van het gebouw. Elk oppervlak (gevel, dak, vloer etc) van een woning heeft een bepaald isolatie eis. Wij controleren of dit genoeg geïsoleerd is en adviseren daarbij de juiste isolatie.

EPG berekening

Berekening van de EPG (Energie Prestatie Gebouw), voorheen EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) is een wettelijke eis voor het besparen en terugwinnen van energie in de woning. Deze eis wordt elk jaar strenger tot dat een woning energie neutraal is.

De berekeningen worden uitgevoerd volgens de geldende NEN normen en de resultaten worden getoetst aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit.

Menu