• Bel voor informatie of een
 • afspraak: 06 24 72 76 16

NEN2580 metingen

Wat houdt een NEN2580 meting in?

RVN cad-service bepaalt oppervlakten van gebouwen volgens de methoden omschreven in NEN2580 en maakt meetstaten en meetcertificaten conform de NTA 2581 voor alle soorten gebouwen. De meest gebruikelijke oppervlakten zoals vermeld in een meetcertificaat zijn bruto vloeroppervlak (BVO), netto vloeroppervlak (NVO) en verhuurbaar vloeroppervlak (VVO). Verder kunnen de gebruiksoppervlakte (GO) en tarraoppervlakte (TO) worden ingemeten.

Bij ons kun je terecht voor de 2 Meetcertificaten.

Meetcertificaat Type A de aangeleverde bestaande tekeningen worden in het werk gecontroleerd en eventuele aanpassingen worden verwerkt op tekening. Op locatie worden de volgende gegevens ingemeten en gecontroleerd:

 • Stramien- hoofd en deelmaatvoeringen
 • Hoofdmaatvoering van het gebouw
 • Maten van constructies als kolommen, dragende wanden etc.
 • Maatvoering van vrijstaande bouwconstructies, nissen en leidingschachten waarvan niet duidelijk is of deze een doorsnede hebben van > 0,5m2
 • Trap- en schalmgaten evenals vides
 • Geplaatste voorzetwanden of lambriseringen
 • Glaslijncorrecties
 • 1,5m hoogtelijnen onder trappen en schuine vlakken
 • Controle van alle ruimten op gebruik

Bij een gebouw met een BVO van minder dan 200m2 gelden de volgende voorwaarden:

 • De oppervlakten worden bepaald op basis van controle op locatie en de aangepaste digitale onderleggers. Het verschil tussen de totaalsom van de gemeten oppervlakten en de oppervlakten in de werkelijke situatie bedraagt minder dan 1m2.
 • Bij een gebouw met een BVO van meer dan 200m2 gelden de volgende voorwaarden:
 • De oppervlakten worden bepaald op basis van controle op locatie en de aangepaste digitale onderleggers. Het verschil tussen de totaalsom van de gemeten oppervlakten en de oppervlakten in de werkelijke situatie bedraagt minder dan 0,5%, er van uitgaand dat de totale lengte- resp. breedtemaat van het gebouw maximaal 0,25% afwijkt van de gemeten maat.

Meetcertificaat B wordt opgesteld op basis van metingen van aangeleverde tekeningen. Er wordt gemeten vanaf de aangeleverde digitale tekening of vanaf een papieren tekening die door ons zal worden ingescand en gedigitaliseerd. De gemeten oppervlakten zullen daarom waarschijnlijk afwijken van de oppervlakten in de werkelijke situatie. Er wordt geen controle op locatie uitgevoerd. Deze methode is minder nauwkeurig en sterk afhankelijk van het aangeleverde materiaal.

Wanneer nodig?

De oppervlakte en de inhoud van vastgoed speelt bij huur, koop of verkoop een belangrijke rol. Door bij berekening gebruik te maken van de NEN2580 norm worden objectieve meetgegevens verkregen. In de NEN 2580 norm wordt onder andere onderscheid gemaakt in Bruto vloeroppervlak (BVO), Netto Vloeroppervlak (NVO) en verhuurbaar oppervlak (VVO).

Vaak kunnen hiervoor de digitale tekeningen als uitgangspunt worden gebruikt. Indien deze niet aanwezig zijn, zal RVN cad-service de nodige maatvoering in het werk bepalen. Deze gegevens brengen we over op digitale tekeningen om vervolgens van de vervaardigde digitale plattegronden de oppervlakten te kunnen meten.

Met deze verkregen oppervlakten kunnen bijvoorbeeld huurcontracten worden opgemaakt. Deze methode wordt tevens gebruikt als basis voor het maken van kostenverdelingen.

Menu